Izdvojene vijesti: Pismo kardinala Joao Braz de Aviza predsjedniku HKVRPP-aPoruka za Dan posvećenog života 2014.Prvi međunarodni kongres o komunikaciji
 
Škapular:

Škapular je izraz marijanske pobožnosti Karmela:

Zaštićenost od zla pod okriljem Marijinog solidarnog majčinskog i sestrinskog sumoliteljskog zagovora (teologija "Communio sanctorum")

slika

Karmelski škapular

Znak vjere i kršćanskog zalaganja

Znakovi u ljudskom životu

Naš je svijet sačinjen i od materijalnih stvarnosti koje se mogu i znakovito tumačiti: svjetlo, vatra, voda... U svagdašnjem saobraćanju s ljudima također možemo doživjeti prisutnost dubljih stvarnosti. Tako, zajedno blagovati s nekim može biti znak prijateljstva, sudjelovati u nekom masovnom skupu - znak solidarnosti, slaviti zajedno kakav nacionalni blagdan - znak identiteta. Potrebni su nam znakovi i simboli koji će nam pomoći da shvatimo i živimo povijest i sadašnju zbilju i koji će nam posvješćivati našu osobnost kao i pripadnost određenoj grupi.

 

Znakovi u kršćanskom životu 

    Isus je veliki dar i znak ljubavi Očeve. On je ustanovio Crkvu kao znak i oruđe svoje ljubavi. U životu kršćanina također postoje znakovi. To su znakovi koje je Isus upotrebljavao - kruh, vino, voda - da bi nas uputio na stvarnosti koje ne vidimo i koje ne možemo dodirnuti. U Sv. misi i slavlju sakramenata (krštenje, potvrda, pomirenje, ženidba, svećenički red, bolesničko pomazanje) znakovi - voda, ulje, polaganje ruku, prsteni - izražavaju značenje sakramenta i uvode nas u saobraćanje s Bogom koji je po njima prisutan. Osim liturgijskih znakova postoje u Crkvi i drugi znakovi, sakramentali, blagoslovine, povezani s kakvim događajem, predajom, ili osobom. JEDAN OD TIH ZNAKOVA JEST I KARMELSKI ŠKAPULAR.

 

Škapular - marijanski znak

    Jedan od znakova crkvene predaje već sedam stoljeća je Škapular Djevice Karmela. Taj je znak odobren od Crkve i prihvaćen od karmelićanskog Reda kao vanjski pokazatelj ljubavi prema Mariji, sinovskog pouzdanja u nju i nasljedovanja njenog života. Riječ "škapular" označava komad platna koji su monasi stavljali preko redovničkog odijela kad bi obavljali fizičke poslove. S vremenom je poprimio simboličko značenje: nositi križ dan za danom kao učenici i nasljedovatelji Isusovi. U pojedinim redovničim obiteljima, kao u Karmelu, škapular je postao znakom identiteta i načina života. Škapular je označavao posebnu povezanost karmelićana i Marije, Gospodinove Majke. Izražavao je povjerenje u njenu majčinsku zaštitu i želju da se nasljeduje njen život u darivanju Kristu i ljudima. Tako je postao marijanski znak.

 

Od redovničkih zajednica k narodu Božjem 

    U srednjem vijeku želja mnogih kršćana bila je pridružiti se redovničkim zajednicama koje su se u ono doba osnivale: franjevcima, dominikancima, augustinijancima, karmelićanima. Tako je niknuo laikat pridružen tim zajednicama po bratovštinama. Sve redovničke zajednice željele su sa svoje strane dati laicima kakav znak pridruženosti i udioništva u istome duhu i u istome apostolatu. Uobičajeno je bilo da taj znak bude dio redovničkog odijela: plašt, pojas, škapular. Među karmelićanima to je postao škapular, u prilagođenom obliku, kao znak pripadnosti Redu i izraz njegove duhovnosti. 

 

Vrijednost i značenje škapulara

    Škapular ima svoje korijene u predaji Reda koja ga je tumačila kao znak Marijine majčinske zaštite. Polazeći od tog višestoljetnog iskustva Crkva je u njemu prepoznala slijedeće duhovno značenje:

    1. - predstavlja nastojanje oko nasljedovanja Isusa, 

kako je to činila Marija, savršeni uzor svih Kristovih učenika. Ovaj zadatak izvire iz krštenja koje nas preobražava u djecu Božju. Djevica nas poučava da:

- živimo otvoreni za Boga i njegovu volju, kako nam se očituje u svakidašnjem življenju,

- slušamo riječ Božju u Bibliji i životu, vjerujući joj i živeći ono što od nas traži,

- molimo neprestance otkrivajući Božju prisutnost u svim okolnostima,

- budemo blizi i solidarni s našom braćom koja su u potrebi,

    2. - uvodi u karmelsko zajedništvo, 

u zajednicu redovnika i redovnica prisutnih u Crkvi više od osam stoljeća, i obvezuje živjeti ideal ove redovničke obitelji: intimno prijateljstvo s Bogom po molitvi,

    3. - upućuje na primjer karmelskih svetaca i svetica, 

s kojima se uspostavlja obiteljski vez braće i sestara,

    4. -izražava vjeru u susret s Bogom u vječnom životu po Marijinu zagovoru i zaštiti.

 

Praktične odredbe

* Škapular se samo prvi put prima od svećenika ili autorizirane osobe.

* Može se zamijeniti medaljicom koja s jedne strane nosi lik Presvetog Srca Isusova, a s druge strane lik Blažene Djevice Marije.

* Škapular obvezuje kršćanina na život vjere u skladu s evanđeoskim zahtjevima, na brigu o sakramentalnom životu, i na ispovijedanje posebne pobožnosti prema Presvetoj Djevici, barem svakodnevnim recitiranjem triju Zdravomarija.

 

Kratki obrazac za primanje škapulara

"Primi ovaj škapular, znak posebnog odnosa s Marijom, Isusovom Majkom, koji neka te potiče na nasljedovanje. Neka te ovaj škapular podsjeća na tvoje kršćansko dostojanstvo, na tvoje posvećivanje u službi drugima i na nasljedovanje Marije. Nosi ga kao znak njene zaštite i kao znak tvoje pripadnosti Karmelskoj obitelji, uvijek raspoloživ(a) da izvršiš Božju volju i da se založiš za izgradnju svijeta koji će odgovarati Njegovom planu bratstva, pravednosti i mira."

 

Karmelski škapular :

- nije znak magične zaštite, amulet

- nije sam po sebi jamac spasenja

- nije olakšica od obveza kršćanskog življenja

Karmelski škapular:

- jest znak odobren od Crkve već sedam stoljeća

- jest znak nasljedovanja Isusa kao Marija: otvoreni za Boga i njegovu volju, vođeni vjerom, nadom i ljubavlju, blizi osobama u potrebi, neprestance u molitvi otkrivajući Boga prisutnog u svim okolnostima

- jest znak koji uvodi u Karmelsku obitelj

- jest znak koji hrani nadu u susret s Bogom u vječnom životu po Marijinom zagovoru i zaštiti.

 

Obrednik za blagoslov i oblačenje škapulara BDM od gore Karmela

 

“Obrednik za blagoslov i oblačenje Škapulara” odobren od Kongregacije za božanski kult i disciplinu Sakramenata, 5. 01. 1996.

Zagreb – Remete  2001.

PRAKTIČNE NORME

1. Bratovština karmelskog škapulara je udruženje vjernika koji teže savršenstvu ljubavi u ovom svijetu u duhu karmelskog Reda te sudjeluju u njegovom životu i duhovnim milostima, u prisnom zajedništvu misli, ideala i djela s Marijom.

2. Za uspostavu bilo koje Bratovštine, nadležan je Generalni poglavar karmelskoga Reda. Ako se radi o crkvama Reda, suglasnost koju je dao mjesni biskup za ustanovljenje kuće, vrijedi i za uspostavu Bratovštine[1]. Naprotiv, za uspostavu Bratovštine u drugim crkvama i mjestima potrebna je pismena dozvola mjesnog biskupa[2].

3. U Bratovštinu karmelskog škapulara može primiti bilo koja osoba ovlaštena da djeluje u ime Reda.

4. Primanje u Bratovštinu vrši se po obredu odobrenom od Svete Stolice: stavljanjem škapulara koji je sastavljen od dvaju komadića smeđeg ili tamnog platna, spojenih u jedno dvjema vrpcama. Svjedočanstvo o pristupu u Bratovštinu mora se izvršiti upisom imena vjernika i dana primanja, u knjigu uzetu u tu svrhu. Može se izdati i potvrda s oznakom Bratovštine ili Crkve.

5. Nakon što je primio škapular, vjernik ga može slobodno zamijeniti medaljicom koja s jedne strane prikazuje Presveto Srce Isusovo, a s druge strane Blaženu Djevicu Mariju koja u jednoj ruci nosi dijete Isusa, a u drugoj škapular.

Bilo medaljica, bilo škapular, mogu se promijeniti bez novog obreda oblačenja škapulara.

6. Članovi bratovštine uvijek i pobožno nose škapular ili medaljicu, kao vidljivi znak njihove pripadnosti Mariji u bratstvu Karmela.

7. Članovi su dužni posvetiti obično nešto vremena susretu s Bogom u molitvi, često sudjelovati u Sv. Misi i svakodnevno moliti neki čas iz Časoslova Naroda Božjega, ili neke psalme, ili krunicu, odnosno odgovarajuće molitve.

8. Ukoliko je moguće, održavat će povremene sastanke na kojima će hraniti smisao bratstva, poznavanje karmelićanskoga duha, pozornost na subraću i na susrete u posebnim potrebama, ostvarujući sve to u prisnom zajedništvu s Marijom.

9. Mogu zadobiti potpuni oprost pod uobičajenim uvjetima[3] na dan ulaska u Bratovštinu i na slijedeće blagdane: Svetkovina BDM od Gore Karmela (16. srpnja), blagdan sv. Ilije proroka (20. srpnja), sv. Šimuna Stocka (16. svibnja), sv. Terezije od Djeteta Isusa (1. listopada), sv. Terezije od Isusa (15. listopada), Svih svetih karmelskoga Reda (14. studenog, u Hrvatskoj 15. studenog) i sv. Ivana od Križa (14. prosinca)[4].

10. Svečana proslava Bratovštine je spomen BDM od Gore Karmela (16. srpnja). Članovi je slave prisnim osjećajima ljubavi i zahvalnosti Mariji, obnavljajući na taj dan obvezu pobožne službe prema njoj, vjernosti Isusu Kristu i Crkvi, povjeravajući majčinskom srcu Blažene Djevice cijelu karmelsku obitelj.

 

OBRED BLAGOSLOVA I OBLAČENJA ŠKAPULARA B. D. MARIJE OD GORE KARMELA

I - NAPOMENE

19. Neka se blagoslivljanje i oblačenje škapulara B. D. Marije od Gore Karmela po mogućnosti obavi zajedničkim slavljem.

20. Oblačenjem škapulara vjernik postaje duhovnim dionikom Karmelićanskog Reda. Blagosloviti škapular mogu svećenici i đakoni; mogu staviti škapular i druge ovlaštene osobe.

21. Za blagoslov i oblačenje škapulara mora biti korišten karmelski škapular u svojem tradicionalnom obliku[5]. Nakon toga se škapular može nadomjestiti blagoslovljenom medaljicom[6].

22. Kod blagoslova i oblačenja škapulara mora se upotrijebiti obred i molitve kako slijede. Zajednički oblik obuhvaća uvodne obrede, čitanje Božje riječi i prošnje, molitvu blagoslova i oblačenja škapulara, zaključni obredi. Time se na savršeni način izražava smisao škapulara u životu vjernika koji ga primaju.

23. Potrebno je da obje formule dobro istaknu duhovni smisao milosti koje su povezane sa škapularom Gospe Karmelske, kao i obveze koje se preuzimaju sa ovim znakom pobožnosti Presvetoj Djevici.

 

II - RED BLAGOSLOVA

UVODNI OBREDI

24.Kad se vjernici skupe, pred oltarom ili Marijinom slikom, pristupi slavitelj.

Uvodna pjesma ili trenutak sabranosti.

S: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

N: Amen.

S: Gospodin s vama.

N: I s duhom tvojim.

ili

S: Milost Gospodina našega Isusa Krista rođena od Djevice Marije, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama.

N: I s duhom tvojim.

25. Tada slavitelj pripravi nazočne za slavlje ovim ili sličnim riječima:

Za vrijeme Isusovog zemaljskog života, žena koja je dodirnula samo skut njegove haljine bijaše ozdravljena. Zahvaljujemo Gospodinu što u svojoj Crkvi nastavlja koristiti skromna sredstva da bi nam očitovao svoje neizmjerno milosrđe. Mi se također možemo poslužiti tim sredstvima čime želimo slaviti Gospodina, izraziti našu želju da mu služimo i obnovimo našu obvezu vjernosti, koju smo preuzeli krsnim posvećenjem do kraja našega života.
Karmelski škapular je znak (Papa Pijo XII u pismu “Neminem profecto latet” ga je nazvao: “spomen”) majčinske ljubavi Djevice Marije, koji podsjeća na njezinu inicijativu u korist članova karmelske obitelji, napose u najpotrebnijim trenucima. To je ljubav koja potiče na odgovor ljubavi s naše strane.
Ovaj je škapular znak zajedništva s Redom braće BDM od Gore Karmela koji se posvećuje služenju Mariji za dobro čitave Crkve. Oblačenjem škapulara vi izražavate želju da sudjelujete na duhu i životu ovoga Reda.
Škapular je ogledalo Marijine poniznosti i čistoće: zbog svoje nas jednostavnosti poziva da živimo skromno i čisto. Noseći ga danju i noću, on postaje znak naše trajne molitve te naročito zauzetosti oko ljubavi i služenju Djevici Mariji.
Oblačeći škapular obnavljate svoju krsnu obvezu da se obučete u Gospodina našega Isusa Krista. U Mariji će biti sačuvana vaša nada spasenja, jer je u Njoj Bog Života načinio svoje boravište.

 

Čitanje Božje Riječi

26. Jedan od nazočnih, ili sam slavitelj, navijesti tekst iz Svetog Pisma. Niže navedeni posebno se odnose na otajstvo spasenja i pobožnost prema Blaženoj Djevici. Može se izabrati jedan od slijedećih:  

a) Iz Starog Zavjeta:

1) Izr 8,17-21. Ljubim one koji mene ljube.

2) Iz 61,10-11. Zaogrnu me plaštem pravednosti.

3) 2Kr 2,7-13. Ilijin plašt pada na Elizeja.

4) Bar 5,1-5. Zaodjenite se ljepotom Božjom.

5) Ez 16,8-14. Tvoja ljepota je bila savršena.

b) Iz Novog Zavjeta:

1) Mk 5, 25-34. Žena je dotakla Isusovu haljinu i ozdravila.

2) Lk 2, 4-8. Marija povija svoga Prvorođenca.

3) Rim 12, 1-2. Ovo je vaše duhovno bogoštovlje.

4) Gal 4, 4-7. Bog posla svoga Sina rođenog od žene.

5) Ef 4, 17. 20-24. Zaodjenite se u novog čovjeka.

6) Ef 6, 10-17. Jačajte se u Gospodinu.

 

27. Kratki nagovor

Po svršetku čitanja slavitelj uputi nekoliko riječi nazočnima kako bi im u svjetlu Božje Riječi protumačio smisao slavlja, milosti i obveza koje proizlaze iz Škapulara.

Slijedi trenutak šutnje.

 

Prošnje

28.Slijedi zajednička molitva. Ovdje su predložene neke nakane. Mogu se izabrati one koje najviše odgovaraju ili dodati druge prilagođene okolnostima.

S: Draga braćo i sestre, uživamo zaštitu BDM Majke Božje. U njenom krilu Božja Riječ se obukla u našu smrtnu narav uzevši naše tijelo. Molimo Oca da bismo uzmogli u našem životu, snagom Duha Svetoga, odražavati Isusa, našeg brata, te recimo:

N: Daj nam, Gospodine, zaodjenuti se u Isusa Krista!
Oče Sveti, Ti si svoga Sina obukao u naše ljudsko tijelo da bi nas učinio dionicima Tvoga Božanskog života
- po zagovoru Djevice Marije, Njegove savršene učenice, učini da budemo zaodjenuti Njegovim Božanstvom.
Oče Sveti, Ti si htio da nam Tvoj Sin bude sličan u svemu, osim u grijehu, kako bismo slijedeći Njegove stope, suobličili se Njegovoj slici,
- po zagovoru Djevice Marije učini da nasljedujemo Krista te Ti budemo ugodni u svim našim djelima.
Oče Sveti, Ti nas pozivaš na milosnu gozbu, odjevene u svadbeno ruho da bi nam objavio svoju ljubav,
- po zagovoru Djevice Marije, zaodjeni nas Njenom djelotvornom ljubavlju i Njenim ljubaznim služenjem.
Oče Sveti, Ti si Mariju zaodjenuo suncem i po Njoj satro glavu Zmiji,
- po Djevičinu zagovoru učini da budemo sposobni nadvladati zasjede Zloga u našem životu i u svijetu u kojem živimo.
Oče Sveti, Ti si Mariju izabrao kao kći Novoga Saveza,
- po zagovoru Marije, Djevice Novog Srca, očisti naša srca i ojačaj našu vjeru.
Oče Sveti, Ti si pogledao na poniznost Tvoje Službenice i na Njezina usta objavio snagu Svoje mišice,
- po Marijinu zagovoru učini nas prorocima svoga Kraljevstva, koji navještaju Tvoje milosrđe za svako pokoljenje.
Oče Sveti, svome Sinu si dao Majku koja Ga je povila,
- po zagovoru Djevice Marije, učini da ljubimo siromašne i odbačene, te budemo s njima sjedinjeni za izgradnju pravednijeg i bratskijeg svijeta.
Oče Sveti, Ti si nas zaogrnuo plaštem pravednosti i svetosti,
- po zagovoru Djevice Marije posveti nas u Kristu i učini nas velikodušnim suradnicima u djelu spasenja ovog svijeta.
Oče Sveti, Ti si nas u Kristu blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom,
- po zagovoru Djevice Marije, učini da sretno prijeđemo iz smrti u život.

 

Blagoslovna molitva

29. Svećenik raširenih ruku izgovara ovu blagoslovnu molitvu:

S: Bože začetniče i dovršitelju svetosti, Ti pozivaš one što su preporođeni iz vode i Duha Svetoga, na puninu kršćanskog života i savršenstvo ljubavi. Pogledaj milostivo ove koji pobožno primaju Karmelski Škapular kojeg će brižno nositi kao znak njihove posvete BDM od Gore Karmela. Učini da, prepuštajući se ljubavi preblage Djevice, budu suobličeni Tvome Sinu Isusu Kristu, te kad sretno dovrše trku života zavrijede ući u tvoju kuću.
Po Kristu našem Gospodinu
.

N:  Amen.

Slijedi škropljenje blagoslovljenom vodom.

 

Stavljanje Škapulara

30. Svećenik zatim polaže Škapular na svakog vjernika koji ga je to tražio i kaže:

S: Primi ovaj Škapular (kojim ulaziš u bratovštinu obitelji BDM od Gore Karmela). S povjerenjem u dobrohotnu ljubav tako velike Majke, posveti se njenom nasljedovanju u prisnosti s njom.
Nosi ovaj znak kao spomen Marijine nazočnosti u nastojanju da se svakodnevno iznutra zaodjeneš Isusom Kristom, kako bi očitovao da On u tebi živi za dobro Crkve i čitavog čovječanstva te na slavu Presvetog Trojstva.

31. Ako je potrebno, slavitelj može reći glasno jednom za sve obrazac oblačenja Škapulara. Svi potom zajedno odgovore Amen te se upute slavitelju da prime Škapular.

32. Po završetku oblačenja, slavitelj se obraća svima ovim riječima:

Oblačenjem ovog Škapulara, primljeni ste u redovničku obitelj Karmela, posvećenu na poseban način nasljedovanju i služenju Blažene Djevice, Majke Božje, da biste mogli živjeti za Krista i Njegovu Crkvu u istom kontemplativnom i apostolskom duhu Karmelskog Reda.
A da biste mogli savršeno postići taj ideal, vlašću koja mi je podijeljena ubrajam vas u dioništvo svih duhovnih dobara Karmelskog Reda.

33. Nakon što je ukratko i jasno protumačio dužnosti i obveze koje podrazumijeva pripajanje Karmelskoj obitelji u službenom obliku, slavitelj zaključuje obred svečanim blagoslovom.

 

Završetak obreda

34. Slavitelj ispruženih ruku nad prisutnima kaže:

S: Neka vas Otac preplavi svojom milosrdnom ljubavlju koju nam je dao u Kristu Isusu, Sinu Djevice Marije.

N: Amen.

S: Neka vas Isus Krist učini dionicima Očeve ljubavi, u majčinskoj toplini Karmelske Djevice, da postanete djelatnicima svakog dobra.

N: Amen.

S: Duh koji vas je nadahnuo da se stavite pod Marijino okrilje, učinio vas apostolima na putu mira i pravde.

N: Amen.

S: I blagoslov Boga svemogućega Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda s vama.

N: Amen.

ili

S: Blagoslovio nas Gospodin, čuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.

N: Amen.

35. Slavlje može završiti pjevanjem prikladne marijanske pjesme, kao npr. "Flos Carmeli", "Salve Regina", "Pod tvoju obranu".

 

DRUGI OBRED BLAGOSLOVA I OBLAČENJA ŠKAPULARA

Uvodni obredi

36. Slavitelj, pred Gospinim likom, obraća se onima koji trebaju primiti Škapular, pozivajući ih da dostojno sudjeluju u slavlju:

S: U ime Oca, i Sina i Duha Svetoga.

N: Amen.

S: Milost Gospodina našega Isusa Krista, rođenog od Djevice Marije, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama.

N: I s duhom tvojim.

37. Slavitelj ukratko izloži značenje blagoslova i primanja Škapulara.

 

Čitanje Božje Riječi

38. Može se navijestiti kratak odlomak Božje Riječi, kao na primjer:

a) Iz Starog Zavjeta:

1) Izr 8,17-21. Ljubim one koji mene ljube.

2) Iz 61,10-11. Zaogrnu me plaštem pravednosti.

3) 2Kr 2,7-13. Ilijin plašt pada na Elizeja.

4) Bar 5,1-5. Zaodjenite se ljepotom Božjom.

5) Ez 16,8-14. Tvoja ljepota je bila savršena.

 

b) Iz Novog Zavjeta:

1) Mk 5, 25-34. Žena je dotakla Isusovu haljinu i ozdravila.

2) Lk 2, 4-8. Marija povija svoga Prvorođenca.

3) Rim 12, 1-2. Ovo je vaše duhovno bogoštovlje.

4) Gal 4, 4-7. Bog posla svoga Sina rođenog od žene.

5) Ef 4, 17. 20-24. Zaodjenite se u novog čovjeka.

6) Ef 6, 10-17. Jačajte se u Gospodinu.

 

Prošnje

39. Pomolimo se Bogu našem Ocu, po zagovoru Djevice Marije:

Tebe molimo usliši nas.
Da bi oni koji se oblače u Škapular bili zaodjenuti Kristom milošću Duha Svetoga:
Tebe molimo usliši nas. 
Da bi oni koji se oblače u Škapular živjeli svoju krsnu obvezu da se zaodjenu Kristom,
Tebe molimo usliši nas.
Da bi oni koji se oblače u Škapular bili učvršćeni u vjeri, nadi i ljubavi,
Tebe molimo usliši nas.
Da bi oni koji se oblače u Škapular bili živi udovi karmelske obitelji, po svojim molitvama, žrtvama i dobrim djelima,
Tebe molimo usliši nas.
Da bi oni koji se oblače u Škapular bili nastavak Isusove ljubavi prema njegovoj Majci,
Tebe molimo usliši nas.
Da bi se oni koji se oblače u Škapular zaodjenuli krepostima prečiste Djevice, znali slušati Božju Riječ i svakodnevno je živjeti,
Tebe molimo usliši nas.
Da bi oni koji se oblače u Škapular, po Marijinu zagovoru, bili prosvijetljeni u kontemplaciji, radosni u bratstvu i revni u služenju drugima,
Tebe molimo usliši nas.
Da bi oni koji se oblače u Škapular živjeli tako da budu spremni ući u zajedništvo svetih, s presvetom Marijom, zaodjeveni u svadbeno ruho,
Tebe molimo usliši nas.    

 

Blagoslovna molitva

40. Slavitelj raširenih ruku moli ovo:

Oče Sveti, koji ljubiš i uvećavaš milosrđe, htio si da tvoj Jedinorođeni Sin Isus Krist uzme naše ljudsko tijelo u krilu Djevice Marije, po djelovanju Duha Svetoga; udijeli ovome svome sinu (ovoj svojoj kćeri), koji se s pobožnošću oblači u Škapular obitelji Blažene Djevice Marije od Gore Karmela, milost zaodjenuti se Gospodinom Isusom u svim okolnostima ovog života i tako prispjeti u vječnu slavu.
Po Kristu Gospodinu našemu.

N: Amen.

Slijedi škropljenje blagoslovljenom vodom.

 

Stavljanje Škapulara

41. Slavitelj polaže Škapular govoreći:

Primi ovaj Škapular kojim ulaziš u dioništvo obitelji Braće Blažene Djevice Marije od Gore Karmela; nosi ga kao znak Djevičine majčinske zaštite i tvoga nastojanja da je slijediš i da joj služiš. Neka ti Majka Božja pomogne zaodjenuti se Kristom. On neka u tebi živi na slavu Trojstva i sudjelovanje u Crkvi na dobro braće.

N: Amen.

42. Slavitelj objavljuje pridruživanje karmelskoj obitelji na službeni način, ovim ili sličnim riječima:

Vlašću koja mi je podijeljena pridružujem te dioništvu svih duhovnih dobara Karmelskog Reda.

Slavitelj tumači dužnosti i obaveze koje proizlaze iz dostojnog nošenja Škapulara i zaključuje obredom blagoslova.

 

Završetak obreda

S: Slavitelj blagoslivlja kratkim obrascem:

Blagoslov Boga Svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazda s vama.

N: Amen.

ili

S: Gospodin nas blagoslovio, sačuvao nas od svakoga zla i priveo vas u život vječni.

N: Amen.


[1] Kanon 312, p. 2.

[2] Isto.

[3] Ispovijed, pričest, molitva na nakanu Sv. Oca i obnova obećanja da će se obdržavati obveze Bratovštine.

[4] Dekreti Apostolske penitencijarije 144 / 68 / R od 25. VI. 1968. i 1533 / 68 / RR od 17. IX. 1968. Ne spominju se redoviti oprosti, jer se ovdje radi samo o potpunom oprostu za neke dane u godini.

[5] Vidi: Praktične norme, br. 4.

[6] Vidi: Praktične norme, br. 5.