KARMELIĆANKE (OCD)          KARMELIĆANKE (OCD)

 

 

SAMOSTANI UDRUGE "BL. ALOJZIJE STEPINAC" 

BOSONOGIH KARMELIĆANKI U HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI

 

DRUGA

SKUPŠTINA

UDRUGE >

 

"Karmel je mjesto susreta s Bogom, mjesto molitve, tišine i života u Bogu i s Bogom...

To je mjesto poniranja u sebe i traganja za Apsolutnim.

Karmel je i šutnja koja nosi u sebi Život.

Karmel je i  mir srca slobodna i čista, poletna i zaljubljena u Krista Otkupitelja.

Karmel je i Nazaret i Betlehem. I Marija Slušateljica i Marija Nositeljica Riječi i Života.

Karmel je i Marija svagdašnja: jednostavna, radišna i  požrtvovna.

Karmel je Istina koja se upoznaje, živi i koja oslobađa...

Za nekoga je Karmel tamna noć sv. Ivana od Križa iz koje se rađa živi plamen ljubavi...

A jednako tako i Terezijin "Zamak duše" kroz čije odaje prolazi Zaručnik sve do mističnih zanosa...

Karmel je misterij, tajna.

Karmel je zov daljina i govor dubina...

Vječno vrelo što ključa u Život.

Karmel je ljepota Boga u Tvojoj duši.

Karmel je skrivena, mirisna ljubičica u vrtu svete Crkve.

Karmel je govor tišine koja očarava i otkriva Božju veličinu... Karmel... Karmel..."

 

 

s. Ilijana Terezija od Karmelske Gospe (Ana Cvetnić), Karmel Brezovica

 

 

 

"Uvijek sam sretna što sam izabrala zvanje molitve i žrtve."

Majka Regina Terezija, Utemeljiteljica Karmela u Hrvatskoj

 

 

OBRAZAC PO KOJEM SE U KARMELU POLOŽU PRIVREMENI (NPR. JEDNOGODIŠNJI) I SVEČANI (DOŽIVOTNI) REDOVNIČKI ZAVJETI

        Ja, sestra... (slijedi puno redovničko ime sestre koja se zavjetuje), da bih uzmogla slijediti Krista i vjerno živjeti u zajednici s njim i Djevicom Marijom, pred svojim prisutnim sestrama, u tvoje ruke, sestro... (slijedi puno redovničko ime poglavarice), polažem svemogućem Bogu, na godinu dana (ili: doživotno), zavjete čistoće, siromaštva i poslušnosti, prema Pravilu i Ustanovama Reda bosonogih sestara Blažene Djevice Marije od Gore Karmela.

        Ovoj se obitelji, koju je obnovila sveta Terezija, predajem cijelim srcem, da bih po milosti Duha Svetoga i pomoću Bogorodice, živjela u službi Majke Crkve, neprestanom molitvom i radom, te tako postigla savršenu ljubav i kroz svu vječnost slavila Presveto Trojstvo.

 

OBRAZAC PO KOJEM SE U KARMELU OBNAVLJAJU REDOVNIČKI ZAVJETI

         Ja, sestra... ... (slijedi puno redovničko ime sestre koja obnavlja zavjete), obnavljam svoje zavjete i obećajem poslušnost, čistoću i siromaštvo Bogu, našem Gospodinu, blaženoj Djevici Mariji od Gore Karmela i našim poglavaricama prema Prvotnom pravilu i našim Ustanovama.

Bl. Alojzije Stepinac o nastanku Karmela u Hrvatskoj

        "...Kad je po tajnoj odluci Providnosti Božje stavljeno na Nas breme upravljanja zagrebačkom nadbiskupijom, to nam je u prvom redu bilo na srcu da se sve obnovi u Kristu... Dok, dakle, s jedne strane dijeceza Našoj brizi povjerena trpi od strašne nestašice svećenstva, a s druge strane  razvratnost se iz  dana u dan sve više širi, smatrali smo kao posebni dar Milosrđa Božjeg mogućnost, da glasoviti onaj red Duvna Bosonogih Karmelićanki ili Blažene Djevice Marije Karmelske, presadimo i u Hrvatsku. To nam se, prije nego smo se smjeli i nadati, uz pomoć Dobrote Božje, posrećilo...

        Stoga, u smislu svetih kanona, kao i ovlaštenja podijeljenog nam od  Svete Stolice, na veću slavu Božju i duhovnu korist hrvatskog naroda, podižemo prvu kuću Duvna Bosonogih Karmelićanki ili Majke Božje Karmelske u našoj dijecezi u BREZOVICI...

        Dok podižemo ovaj samostan, gajimo čvrstu nadu, da će ova kuća biti ono što tako vruće želimo, naime, kuća molitve, iz koje će se dizati molitve pred lice Gospodnje kao miomirisni tamjan. A onda će nebesa rositi odzgora i oblaci milosti Božje dažditi Crkvu zagrebačku i cijeli hrvatski narod.

        Dano u Zagrebu,  u Predvečerje Rođenja Gospodnjega, dana 24 mjeseca prosinca 1939.

+ Alojzije nadbiskup  zagrebački"

 

        "...Vaš prijedlog imade sigurno najplemenitiju svrhu.  Ja sam upravo radi toga što mi Vi pišete prije četiri godine osnovao prvi Karmel u Hrvatskoj, dakle najstroži ženski Red. Smjestio sam ga privremeno u svom dvorcu  u Brezovici kraj Zagreba. A sada evo već treću godinu gradim novi veliki samostan. Potrošio sam do sada već pet milijuna u gotovom, a povrh toga veliki materijal. Danas bi ista gradnja stajala blizu 40 milijuna. Ne žalim svih ovih velikih troškova. Jer ako pruže Bogu naknadu za jedan grijeh, bit će svi troškovi naknađeni. Imam vruću želju, da osnujem još tri Karmela u svojoj nadbiskupiji za ženske, a sve u svrhu o kojoj mi pišete. Do sada sam zadovoljan sa rezultatima, a Bog će dati da će biti još bolje, kad svrši ovaj nesretni rat, koji paralizira svaku djelatnost..." 

        (Iz pisma zagrebačkog nadbiskupa Dr. Alojzija Stepinca fra Anti Antiću, OFM od  15. rujna 1943. godine; usp.  dopisbr. 10127/39. Dr. Alojzije Stepinac, nadbiskup zagrebački - arhiv Karmela u Brezovici).

     

 

 

Otvorio sam vratašca...

 

Otvorio sam u duhu vratašca tvoja,

o Karmele,

i svijetlo mi je zvjezdano obasjalo dušu.

 

Svaka je sestra kao uljanica, ulja puna,

i gori kao zvijezda oko Krista, 

sunca karmelskoga.

 

Karmel je dio neba, 

Karmel je dio svoda sunčanog i zvjezdanog 

a između sunca i zvijezda bijelih,

obasjani oblaci putuju.

 

Otkud su doplovili ti oblaci

i kuda odlaze?

Tišina je, a ipak čujem pjesme,

ljepše od pjesama ptica u proljeće.

Tišina je, i upravo radi šutnje sestricâ

bijeli, sunčani oblaci pjevaju.

 

Tko su ti bijeli, obasjani oblaci,

što od zvjezdanoga sjaja

vijence pletu oko Sunčeva čela?

To su dragi, sitni anđeli,

koji malome Isusu žrtve Karmela odnose,

da ga ovjenčaju, pa da vijenac raskinu

i razaspu na duše, na bezbrojne duše...

                                                  Jeronim Korner, svećenik i pjesnik

 

  

Iz duhovnih pouka Majke Regine Terezije, utemeljiteljice prvoga hrvatskog Karmela u Brezovici

 

"Duhovno oko vrjednije je od tjelesnoga. To je glavno oko koje gleda na svetu volju Božju, na Njegovu providnost.       

Pouzdanje, ljubav i predanje bez straha, bez rezerve! To neka bude naš život!     

Uprimo duhovne oči u sjaj Uskrsnuća, koji dolazi s križa, i nosimo ga u duše!

Molitvom i žrtvom otvorimo Isusu put u besmrtne duše!

Radujem se da vam sveta misna žrtva znači sve. To je najvažniji događaj u povijesti i u svakom času i danu!                  

Osama nam pruža sigurnu mogućnost da se sastanemo s Onim, Velikim Samim, koji nas rado sluša da udovolji željama naših srdaca.                  

Djela ljubavi su najsigurniji i najljepši darovi za naše mile, koji počivaju u vječnosti.                  

Plemenita duša sva uživa u Bogu i nalazi čar uzvišenoga i u najjednostavnijim stvarima.                                   

Koji Bogu pripadaju njima su svi dani sunčani.                                   

Isus je naš suputnik. Treba se veseliti da nas On vodi k Ocu.

CREDO nosi u sebi sav smisao života!

Ništa nije udaljeno što je povezano u Bogu.

Duh Sveti se služi i najlošijim oružjem.

Nitko ne može imati prave ljubavi prema Kristu ako u isto vrijeme ne nosi u svom srcu iskrenu ljubav prema Crkvi, njegovom mističnom Tijelu."

Budimo Božji, i to sasvim.

Neka uskrsna radost bude vaša vjerna pratilica kroz korizmu života.

Neka vam uskrsno sunce - sam Isus - zasja u srcima i ispuni ih svojim uskrsnim mirom.

Uskrs! Svetkovina najdublje nade za ljudsko srce...!

Blagujte božansko uskrsno Janje u veselju, zahvaljujući mu za djelo otkupljenja!

Mir je najveće blago čovjeka.  

Kako smo sretni da smo Božji! Mirno počivamo na rukama Svemogućeg Oca koji nas ljubi.

Isus je naš dom, zar ne?

Radost je blizina neba ovdje na zemlji.

Radost je Bog među nama.

 

 

 

Udruga samostana Bosonogih karmelićanki "Blaženi Alojzije Stepinac" osnovana je Dekretom Kongregacije za Institute posvećenog života i Udruge apostolskog života Prot. n. FM 180 – 1/2001 od 30. 05. 2001. Pripada joj 5 samostana (4 u Hrvatskoj i jedan u Bosni i Hercegovini), koji slijede Konstitucije iz godine 1991.

 Die Assoziation der Klöster der Unbeschuhten Karmelitinnen "Blaženi Alojzije Stepinac" ("Seliger Aloisius Stepinac") ist durch das Dekret der Kongregation für die Instituten des geweihten Lebens und die Assoziationen des apostolischen Lebens Prot. n. FM 180 – 1/2001 vom 30. 05. 2001 gegründet worden. Zu ihr gehören 5 Klöster (4 in Kroatien und 1 in Bosnien und Herzegowina), welche die Konstitutionen aus dem Jahr 1991. befolgen.

"…Udruživanjem samostana bosonogih sestara Reda BDM od Gore Karmela želi se postići učinkovito zajedništvo autonomnih samostana u življenju vlastitog duha i karizme, te međusobno pomaganje na tom području (Konstitucije, br. 209)… Svrha Udruge jest zajedničkim nastojanjem svih učlanjenih samostana pod vodstvom Savjeta Udruge: a) njegovati i promicati kreativnu vjernost terezijansko-karmelskom duhu našeg Reda; b) biti znakom crkvene povezanosti izražene zajedništvom samostana Bosonogih karmelićanki; c) promicanje sestrinskog duha između samostana razmjenom informacija i iskustava i razmatranje pitanja koja proizlaze iz konkretne životne situacije; d) promicanje suradnje u temeljnom i permanentnom odgoju i obrazovanju pojedinih skupina sestara (Konstitucije, br. 121); e) pružanje uzajamne pomoći između samostana Udruge (Konstitucije, br. 209); f) organizirati zajednički fond za potrebe Udruge." (Iz "Statuta Udruge" kojega je odobrila Kongregacija za Institute posvećenog života i Udruge apostolskog života.)

Adresse der Vorsitzenden: PREDSJEDNICA UDRUGE "Blaženi Alojzije Stepinac", Zagrebačka 27a, HR-49246 MARIJA BISTRICA, Tel/fax 049/486-427, e-mail: karmel-mb@kr.tel.hr

 

Sestara sveukupno

Schwestern insgesamt

73

Sestre sa svečanim zavjetima (od toga 8 vanjskih sestara)

Schwestern mit feierlicher Profeß insgesamt (davon 8 Außenschwestern)

62

Sestre sa vremenitim zavjetima

Schwestern mit zeitlicher Profeß

11

Novakinje

Novizinnen

4

Kandidatice

Kandidatinnen

4

Prosječna dob

Durchschnittsalter

45

 

 

1. KARMEL KRALJICE KARMELA BREZOVICA

 

Brezovička cesta 90a, HR 10257 – Brezovica, p.p. 3

Tel. 00385-(0)1-6537-140; Fax: +385-(0)1-6538-621;  e-mail: karmel-brezovica@inet.hr

 

   

 

2. KARMEL SVETE MALE TEREZIJE – KLOŠTAR IVANIĆ

 

Trg sv. Ivana 10, 10312 Kloštar Ivanić

Tel. +385-(0)1-2892-769; +385-(0)1-2862-129; e-mail: karmel-klostar-ivanic@zg.htnet.hr

 

 

 

3. KARMEL SVETOGA JOSIPA – ĐAKOVAČKA BREZNICA

 

Glavna Breznička bb, 31416 Levanjska Varoš

Tel. +385-(0)31-8640-088¸ tel. 031/864-102; e-mail: karmel.breznica@os.htnet.hr

   

 

 

4. KARMEL MAJKE BOŽJE BISTRIČKE I BL. ALOJZIJA STEPINCA - MARIJA BISTRICA 

 

Zagrebačka 27a, 49246 Marija Bistrica

Tel. +385-(0)49-468-427; e-mail: karmel-mb@kr.tel.hr

 

 

 

FOTOGRAFIJE:

 

01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12

   

 

 

5. KARMEL BEZGREŠNE KRALJICE KARMELA SARAJEVO

 

 

Samostan Bezgrešne Kraljice Karmela

M. Porobića 83, Stup

71210 Ilidža - BIH

tel. 00387/33/545-074

faks: 00387/33/543-599

e-mail: karmel@bih.net.ba

 

FOTOGRAFIJE:

 

01-02-03-04-05-06-07

   

 

ADRESE NEKIH SAMOSTANA BOSONOGIH KARMELIĆANKI KOJI BLIŽE SURAĐUJU SA SAMOSTANIMA UDRUGE

 

KARMEL - ALBANIJA - Nënshat

 

(Biskupija Vau-Dejes u Albaniji)

Kisha Katolike (K), Vau-Dejes Shkodër, Albania

Tel. 00355-692473349; 00355-682740846

   

 

 

 

KARMELIČANKE - SORA

 

Sora 20, 61215 Medvode pri Ljubljani, SLOVENIJA;

Tel. 00386-(0)61-611-292; Fax: 611-784; e-mail: karmel.sora@rkc.si

   

 

FOTOGRAFIJE:

 

01-02-03-04-05-06-07-08-09

   

 

   

"Prepusti Gospodinu putove svoje,

U njega se uzdaj i On će sve voditi".

 

                                   Ps 37(36), 5

 

     

II. SKUPŠTINA UDRUGE

"NA KARMELSKOM PUTU ZAJEDNO…"

 

         U Karmelu u Mariji Bistrici održana je od 30. lipnja do 2. srpnja 2004. II. Skupština Udruge "Blaženi Alojzije Stepinac" bosonogih karmelićanki u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini pod geslom "Na karmelskom putu zajedno…" Udruzi pripadaju svi hrvatski Karmeli, 4 u Hrvatskoj (Brezovica, Kloštar Ivanić, Đakovačka Breznica i Marija Bistrica) te jedan u Bosni i Hercegovini (Sarajevo-Stup). Trenutno Karmeli u Hrvatskoj imaju ukupno 78 sestara, od toga 63 sa svečanim i doživotnim zavjetima, 8 sestara sa privremenim zavjetima, 5 novakinja, 2 kandidatice i postulantkinje. Prosječna životna dob sestara je 47 godina.

Sukladno intenciji Majke obnovljenog Karmela sv. Terezije Avilske o obitelji Karmelskih zajednica Crkva je, ostavljajući slobodu svakoj autonomnoj zajednici da se – već prema mjesnim prilikama – pridruži Asocijacijama ili Federacijama Karmela ili ostane izvan njih, ipak preporučivala da samostani razvijaju primjerene oblike koordinacije i uzajamne suradnje i pomoći. Tako i Apostolska pobudnica o posvećenom životu, "Vita consecrata", pozivajući se na Sinodu biskupa, navodi: "…Treba osim toga unapređivati Udruženja i Federacije među monaškim samostanima, koje su već preporučili Pio XII. i Drugi vatikanski  sabor, osobito gdje ne postoje drugi uspješni oblici koordinacije i pomoći, kako bi se čuvale i promicale vrijednosti kontemplativnoga života. Ne dirajući u opravdanu autonomiju monaških samostana, takvi organi mogu doista pružiti valjanu potporu za primjereno rješavanje zajedničkih problema, kao što su odgovarajuća obnova, kako početna tako i trajna formacija, uzajamna gospodarska potpora i reorganizacija samih samostana.» (VC 59).

U skladu s time Udruga hrvatskih Karmela "Bl. Alojzije Stepinac" osnovana je dekretom Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života Prot. n. FM 180 – 1/2001 od 30. 05. 2001.

Tijekom rada II. Skupštine sa sestrama karmelićankama su se susreli i tematska predavanja održali msgr. Vlado Košić, pomoćni biskup zagrebački i o. Jakov Mamić, Provincijal Hrvatske karmelske provincije sv. Oca Josipa. U radu Skupštine Udruge cijelo je vrijeme sudjelovao i od Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života potvrđeni Duhovni Asistent Udruge o. Jure Zečević, karmelićanin, a u određenim točkama, pri tretiranju zajedničkih tema, u radu je sudjelovala i predstavnica karmelićanki Božanskoga Srca Isusova, s. Augustina Mesarić.

Skupština je izabrala i novo – «staro» vodstvo Udruge. Za predsjednicu je izabrana M. Gabrijela od Otkupiteljeve Ljubavi (Batelja) Karmel – Marija Bistrica; za I. savjetnicu s. Ilijana Terezija od Karmelske Gospe (Cvetnić), Karmel – Brezovica; za II. savjetnicu s. Dobrila od Bezgrešnog Srca Marijina (Marić), Karmel – Đakovačka Breznica; za III. savjetnicu s. Ana Marija od Utjelovljenja (Štefanac), Karmel – Kloštar Ivanić te za IV. savjetnicu s. Lucija od Fatimske Gospe (Peša), Karmel – Sarajevo.

Sabrane u Karmelu u Mariji Bistrici sestre karmelićanke su iskazale zahvalnost Bogu što je Udruga, od Crkve preporučena i njezinim autoritetom odobrena, u protekle 3 godine djelovanja utirala putove zajedništva i međusobne suradnje, osobito u temeljnom i permanentom odgoju i obrazovanju te su za predstojeće trogodište dogovoreni i novi oblici suradnje, osobito u pogledu izdavanja duhovne literature, zajedno sa ocima karmelićanima i karmelićankama Božanskog Srca Isusova.

br. Jure Zečević

 

 

 

 

E-mail: Uredništvo stranice

POVRATAK NA POČETNU STRANICU

 

© Hrvatski karmelićani i karmelićanke
Sva prava pridržana.
Web site dizajnirao
br. Jure Zečević, ocd